Srovnávací období u kompenzačního bonusu činí mnohým problémy

O nový kompenzační bonus ve výši až 1000 korun na den žádají živnostníci a majitelé malých s. r. o. zpětně od 1. února. Načerpat jej mohou i dohodáři, ovšem v částce nejvýše 500 korun na den. Nárok na podporu nově určí prokazatelný pokles tržeb alespoň o 50 procent v porovnání s obdobím před pandemií covidu-19.

Vydáno: 31. 3. 2021
Kategorie: Koronavirus
Zdroj: PartnersNews

Nová pravidla při posuzování nároku na kompenzační bonus sledují pokles tržeb, nikoli předmět činnosti či alespoň 80procentní návaznost na omezený podnik, jako tomu bývalo před únorem 2021. Mnozí živnostníci ale tápou v určení srovnávacího období, za které mají vykázat 50procentní pokles příjmů. To je, když musí porovnat tržby v kalendářním měsíci, který předcházel bonusovému období, za který o podporu žádají, s průměrným obratem ještě před počátkem pandemie.

„To znamená, že v žádostech o finanční kompenzaci za únor 2021 porovnávají součet tržeb za měsíc leden 2021, jež předchází únorovému bonusovému období. Zjištěnou výši pak porovnají s měsíčním průměrem třech srovnávacích měsíců z doby, kdy se u nás nákaza novým koronavirem ještě nešířila. Zvolit si přitom můžou tříměsíční období roku 2019, anebo i roku 2018,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Zjednodušeně řečeno, v žádosti o podporu za únorové bonusové období srovnávají dosažené tržby v lednu 2021 s průměrem tržeb za měsíce listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019. Druhou možností je pak srovnání propadu příjmů v lednu 2021 s průměrem v měsících listopad, prosinec 2019 a v lednu 2020. Konkrétní výběr ze zmíněných dvou variant záleží pouze na žadateli samotném. Předpokládá se, že si v porovnání hodnot zvolí pro něj tu výhodnější možnost.

Žádat o bonus mohou i nováčci
O podporu z nového kompenzačního bonusu žádají i podnikatelé, kteří začali se svou činností těsně před pandemií covidu, nebo dokonce i v jejím trvání. Při porovnávání dosažených tržeb pak srovnávají libovolné tři měsíce z prvních osmi měsíců od data zahájení své živnosti.

„Pozor, musí jít vždy o tři po sobě jdoucí měsíce,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Přidává i praktický příklad. Živnostník se zahájenou činností od 1. března 2020 si k porovnání tržeb za leden 2021 sám zvolí tři po sobě následující měsíce v období od března do října 2020, ty zprůměruje a srovná s obratem v lednu 2021.

Smyslem oněch osmi měsíců v případě začínajícího podnikatele je umožnit, aby zde mohl optimálně umístit srovnávací období tak, aby pokud možno byly „odfiltrovány“ rozjezdové potíže jeho podnikání. Musí se proto jednat o osm měsíců, po které podnikání probíhalo.

Možné je i dvouměsíční srovnávací období
O něco užší výběr při průměrování třech měsíců pak mají živnostníci, kteří začali podnikat koncem loňského roku. Pokud zahájili činnost například k 1. září 2020, pak si vyberou opět tři po sobě jdoucí měsíce, avšak pouze v období od září do prosince 2020. Ty pak stejně jako ostatní porovnají s obratem v lednu 2021 a zjistí, jestli jejich tržby v lednu 2021 klesly alespoň o polovinu. Teprve potom můžou o kompenzaci požádat.

Zcela specifický příklad je pak žadatel, který začal podnikat kupříkladu 1. listopadu 2020. Ten v žádosti srovnává pouze průměr za měsíce listopad a prosinec roku 2020. I když nemají tito podnikatelé příliš na výběr, nárok na kompenzaci jim zkrácená srovnávací základna neodpírá. Pokud tedy prokáží alespoň o polovinu nižší tržby v lednu 2021 s průměrem srovnávacího období.

„Pokud však osm měsíců ještě neuplynulo, logickým důsledkem je to, že možnost ‚umístění‘ tříměsíčního srovnávacího období je fakticky zkrácena, avšak není to formální překážkou vzniku nároku,“ uvádí Vladimír Weiss s odvoláním na údaje finanční správy.

I o nový kompenzační bonus žádají živnostníci e-mailem, datovou schránkou, poštou, nebo osobně na podatelně svého finančního úřadu. Za upozornění pak stojí podání žádosti s pomocí nově spuštěného online finančního úřadu MOJE daně. Podnikatel na něm může v čase sledovat, v jaké fázi schvalovacího procesu se jeho žádost o podporu právě nachází.

Zdroj: e15.cz